Kende je deze boekhoudkundige definities al?

Tenzij je een achtergrond hebt in boekhouden, lijken de meeste boekhoudtermen jargon en kunnen ze verwarrend zijn.

Van “grootboek” tot “rekeningstelsel”, deze termen dwingen eigenaren van kleine ondernemingen tijd te besteden aan onderzoek alleen al om hun boekhouding op orde te brengen. Dat is extra druk bovenop een toch al ingewikkeld en overweldigend proces.

In dit artikel definiëren we veelgebruikte boekhoudtermen in gewone taal en leggen we uit wat ze betekenen voor uw boekhoudproces (en vertellen we u of ze nodig zijn) zodat u uw boekhouding met vertrouwen kunt beheren.

1. Rekeningen

Rekeningen verwijzen naar de registratie van financiële transacties voor uw bedrijf, of het nu gaat om inkomsten of uitgaven. U groepeert verschillende zakelijke transacties in verschillende soorten rekeningen (ook wel journaals genoemd).

U kunt een aantal rekeningen hebben, zoals inkomsten- en uitgavenrekeningen. Deze rekeningen gaan naar uw grootboek, dat vervolgens wordt gebruikt om uw financiële overzichten op te stellen (bv. uw winst- en verliesrekening).

2. Boekhoudkundige periode

Een boekhoudkundige periode is de tijd die nodig is om een boekhoudkundige cyclus te voltooien. U registreert en rapporteert zakelijke transacties en zet ze om in financiële overzichten.

De duur van een boekhoudkundige periode is normaal gesproken een jaar, wat betekent dat u al uw transacties verzamelt en aansluit met uw bankafschriften voor dat jaar.

3. Crediteuren

Crediteuren verwijst naar het geld dat u momenteel verschuldigd bent aan verkopers of leveranciers. Met andere woorden, uw onbetaalde facturen op korte termijn die u al in rekening zijn gebracht.

Het bedrag dat u nog niet heeft betaald aan leveranciers en verkopers, neemt u op in uw balans. Crediteuren worden gecategoriseerd als een verplichting omdat het technisch gezien een schuld is.

4. Debiteuren

Debiteuren verwijst naar het geld dat je nog niet hebt ontvangen van je klanten voor je product of dienst (denk aan onbetaalde facturen). Debiteuren tellen nog steeds als geld dat uw bedrijf heeft verdiend, aangezien de klant zijn rekening zal moeten betalen.

In het traditionele boekhoudproces zou u uw debiteuren crediteren met het door de klant verschuldigde bedrag. Zodra de klant heeft betaald, zou u het bedrag debiteren en naar uw kasrekeningen overboeken.

5. Overlopende rekeningen

Overlopende rekeningen verwijzen naar uitgaven die u hebt gedaan, maar nog niet hebt betaald. Overlopende rekeningen kunnen ook verkopen zijn die u hebt gedaan, maar waarvan de klant de factuur nog niet heeft betaald. Terwijl overlopende posten en crediteuren boekhoudkundige posten zijn, zijn overlopende posten posten die nog niet zijn gerealiseerd (d.w.z. dat u de rekening nog niet hebt ontvangen of nog geen betaling van uw klant hebt ontvangen).

Als u een boekhoudmethode op transactiebasis gebruikt, boekt u overlopende posten, zowel positief als negatief, op het moment van de verkoop. Dit is het tegenovergestelde van een boekhouding op kasbasis, waarbij je inkomsten en uitgaven boekt op het moment dat je de betaling hebt gedaan of ontvangen.

6. Activa

Met activa worden de materiële en immateriële goederen bedoeld die uw onderneming bezit en die in geld kunnen worden omgezet. Dit kunnen eigendommen zijn, voertuigen, de contanten waarover u beschikt, enz.

Activa worden in uw balans opgenomen. Bij de traditionele boekhouding moet je optellen en vastleggen hoeveel je aan activa hebt.

7. Balans

De balans is een vergelijking tussen al je activa (wat je bezit) en al je eigen vermogen en al je passiva (wat je verschuldigd bent). Het helpt je te begrijpen hoe de algemene financiële gezondheid van je organisatie eruit zou moeten zien.

Boekhoudkundige termen – Balans

Het kan echter moeilijk zijn om een balans op te stellen. Uw activa moeten gelijk zijn aan uw aandelen plus uw passiva, die de gemiddelde eigenaar van een klein bedrijf al dan niet kan bijhouden. Een goed boekhoudprogramma zal een balans functie kennen.

8. Bank reconciliatie

Een bank reconciliatie is een soort van rapport dat het verschil controleert en verklaart tussen het cash saldo op uw bankrekening en het saldo op uw bankafschriften (bv. uw stortingen, opnames). Het vergt traditioneel veel inspanning om al uw transacties tot op de cent nauwkeurig met elkaar in overeenstemming te brengen.

Bankafschriften komen nooit overeen met de eerste en de laatste dag van de maand, omdat ze altijd op 30-dagen cycli zijn. U moet een bankafschrift krijgen dat betrekking heeft op de eerste helft van de maand en wachten op het bankafschrift van de volgende maand dat betrekking heeft op de tweede helft van de maand die u probeert af te stemmen.

9. Kasstroom

Cashflow verwijst naar het geld dat in en uit uw bedrijf gaat (oftewel uw inkomsten en uw uitgaven). U wilt natuurlijk dat de cashflow positief is, maar met de traditionele boekhouding is het moeilijk om uw cashflow op regelmatige basis te volgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *